Amdanom ni

“Un funud, gallech fod yn eistedd gartref, a’r funud nesaf, gallech fod yn eistedd mewn injan dân.”

Efallai yr hoffech chi weithio mewn tîm clòs, efallai yr hoffech chi ddysgu sgiliau gwahanol i bobl eraill neu efallai yr hoffech chi wneud gwahaniaeth, yn syml. Beth am swydd a fydd yn ennill ychydig o arian ychwanegol i chi ac yn cyd-fynd â’ch gwaith a’ch ymrwymiadau teuluol? #oncallfire

Diddordeb?

Dysgwch sut i ddechrau eich taith i fod yn ddiffoddwr tân ar alwad.

Ymholwch nawr
  • “Mae fy merch bob amser yn fy nghyflwyno i bobl eraill fel ‘fy nhad, y diffoddwr tân’.”

    Mae Shahbaz, 47 oed, sy’n dad i bedwar o blant, yn dweud bod ei ddealltwriaeth o ddiwylliant ac ieithoedd Asiaidd wedi bod yn amhrisiadwy wrth weithio yn y gymuned. Mae’n mwynhau rhannu a dysgu sgiliau newydd a’r ymdeimlad o gyfeillgarwch a pherthyn sy’n anodd ei gael mewn swyddi eraill.

  • “Mae bod yn ddiffoddwr tân ar alwad yn golygu mwy nag ymladd tanau yn unig.”

    Mae Shannon, 23 oed, sydd hefyd yn gynorthwy-ydd gofal, yn dweud ei bod hi’n hoffi’r cyffro a’r adrenalin sy’n rhan o’r swydd a’r teimlad o berthyn i deulu’r gwasanaeth tân. Un funud, fe allai fod yn gweithio yn y gymuned, a’r nesaf fe allai fod ar injan dân yn rhuthro i achub rhywun.

  • Mwy o straeon…

    Dysgwch fwy gan y Gwasanaethau Tân ac Achub ar draws y wlad.

"Felly, mae’r manteision yn amlwg… mae’r ffaith bod diffoddwr tân ar alwad ar y safle yn rhoi tawelwch meddwl."

Cyngor i gyflogwyr

Sawl busnes sy’n gallu cyfeirio at rywbeth sy’n dangos eu bod nhw WIR yng nghalon y gymuned?

Mae diffoddwyr tân ar alwad yn cael hyfforddiant o’r radd flaenaf mewn iechyd a diogelwch ac ymateb meddygol, yn ogystal â datblygu ymwybyddiaeth o sefyllfa, sgiliau arwain a’r gallu i weithio o dan bwysau mawr.

Diddordeb?

Dewiswch eich Gwasanaeth Tân ac Achub agosaf yn y Deyrnas Unedig i ddangos eich diddordeb.

Eich manylion

Cyfeiriad yn ystod y dydd

Ychwanegwch gyfeiriad gyda’r nos

Cyfeiriad gyda’r nos [Remove]


Gwiriwch fod pob maes wedi'i gwblhau'n gywir.

*maes gofynnol

Diolch, byddwn ni'n cysylltu â ni cyn bo hir